FAMP Kurulumu – FreeBSD 10.1

1. MySQL kurulumu ; 

Bu 3. cü FAMP kurulumu anlatımım, bu anlatımda FreeBSD 10.1 üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Öncekilere nazaran biraz daha farklılıkları vardır.
( apache24, mod_php5, mysql55-client  mysql55-server, php5, php5-extensions, phpMyAdmin )

Öncelikle MySql kurulu değilse kurun, kuruluysa bu adımı geçin.
Ayrıca MySql yerine MariaDB de kurabilirsiniz.
# pkg install mysql55-client mysql55-server
# echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
# service mysql-server onestart
MySQL şifresi belirleyin.!!
# rehash
# mysqladmin -uroot password ‘mysql_şifreni_yaz’
# service mysql-server onestop ; service mysql-server onestart

2. Apache Kurulumu ;

# pkg install apache24
# echo 'apache24_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
/usr/local/etc/apache24/httpd.conf Bul
#ServerName http://www.example.com:80
+ Altına ekle
Servername 127.0.0.1
Bul
DirectoryIndex index.html
+ Altına ekle
DirectoryIndex index.php index.html
<FilesMatch “\.php$”>
SetHandler application/x-httpd-php
<FilesMatch “\.phps$”>
 SetHandler application/x-httpd-php-source

3. phpMyAdmin ve php5 kurulumu ;

# pkg install phpMyAdmin php5-mysql php5-extensions mod_php5
Devam…
ln -s /usr/local/www/phpMyAdmin/ /usr/local/www/apache24/data/
cd /usr/local/www/phpMyAdmin/
rm config.inc.php
cp -a config.sample.inc.php config.inc.php
mkdir config ; chmod o+rw config
cp -a config.inc.php config/ ; chmod o+w config/config.inc.php
rm config.inc.php
cp -a config/config.inc.php . ; chmod o-rw config.inc.php ; rm -rf config
chmod 775 config.inc.php
service apache24 onerestart ; service mysql-server onerestart
Artık phpMyAdmin‘in arayüzünü görebilmeniz lazımdır.
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/
/usr/local/etc/apache24/extra/httpd-languages.conf
+ En altına ekle
AddDefaultCharset OnBazı ipuçları ;

* MySql şifre resetleme ;
/etc/rc.conf a bu satırı ekleyin (işlem bitince silin veya önüne # getirin)
mysql_args="–skip-grant-tables –skip-networking"
Devam…
mysql -u root mysql
UPDATE user SET password=PASSWORD('yeni_şifreni_yaz') WHERE user='root';
FLUSH PRIVILEGES;
quit
service mysql-server onestop ; service mysql-server onestart 

* MySQL’e Türkçe UTF-8 desteği vermek ;
# cp /usr/local/share/mysql/my-huge.cnf /usr/local/etc/my.cnf
Dosyayı root ile açın >> /usr/local/etc/my.cnf
[mysqld] bölümünde gelen ilk boş yere aşağıdakileri ekleyin..
character-set-server=utf8
 collation-server=utf8_general_ci
Devam..
# service mysql-server onestart
*** Sorun yaşarsanız MySQL şifrenizi resetlemek gerekebilir.

* Apache Mod_rewrite ;
/usr/local/etc/apache24/httpd.conf
Bul
AllowOverride None
+ Değiştir
AllowOverride All
Bul (diyezi # kaldır)
#LoadModule rewrite_module libexec/apache24/mod_rewrite.so
+ Değiştir
LoadModule rewrite_module libexec/apache24/mod_rewrite.so
* Public_html ; (sanal dizin)
Örn: ev dizinine veya başka bir yerde olabilir, public_html diye bir dizin açılır.
% mkdir public_html
# ln -s /home/kul_adı/public_html /usr/local/www/apache24/data/
yazma izni içinde
# chmod -R 777 /home/kul_adı/public_html
Adres satırı böyle olunca public_html içindesiniz
http://127.0.0.1/public_html/

* PhpMyAdmin de İçe aktar boyutunu artırmak ;
php.ini oluştur.
# cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini
/usr/local/etc/php.ini açın ve ilgili satırları/rakamları düzenleyin.
upload_max_filesize = 40M
post_max_size = 50M

Devam ..
# service apache24 restart ; service mysql-server restart
İşlem sonrası PhpMyAdmin içe aktar 40MB olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

2010 - 2023 Beastie BSD Türkiye