BSDTR

Mate kurulumu - FreeBSD

*BSD sistemler Mate masaüstü ortamını destekler.
Daha kolay Mate deneyimi için PCBSD yi tavsiye ederiz, kurulumda tek tıkla kolayca seçilmektedir.
FreeBSD de Mate olayı daha zordur. (Bkz. aşağıda)
Burada FreeBSD kurulumunun ilk aşaması taban sistem kurulumu tamamlanıpta, kara ekrana gelindiğinde ki aşamaları içermektedir.
Bu kurulum FreeBSD 9.3 RC2 + ZFS sistem altında gerçekleşmiştir, diğer (9.2, 10.0) sistemlerde fark olmaması lazımdır.
9.2 de PKG aktif değildir, aktif edilmesi gerekir, 10.0 da zaten aktiftir.

Diğer bir konuda FreeBSD ye daha pek çok özel ayarlar girmek gerekebilir, burada anca temel bazı ayarlardan bahsedilmiştir.
Rehberin eksik veya gözden kaçan tarafları da olmuş olabilir, eğer böyle bir sorun yaşarsanız lütfen konu altından bu sorunu dile getiriniz.

BSD kalın...


İlk adım :
İlk önce port ve pkg yi güncelleyelim, bize lazım olacaklar.
Port için
Kod: [Seç]
# portsnap extract ; portsnap update 
Pkg için
Kod: [Seç]
# pkg update ; pkg upgrade 

Xorg u kuralım. (isteyen xorg-minimal de kurabilir)
Kod: [Seç]
# pkg install xorg 

/etc/rc.conf 'a ekleyin ;
Kod: [Seç]
dbus_enable=YES"
hald_enable=YES"
linux_enable=YES" 
avahi_deamon="YES"
avahi_dnsconfd_enable="YES"
slim_enable="YES"
keymap="tr.iso9.q.kbd" 

/etc/fstab 'a ekleyin ;
Kod: [Seç]
proc        /proc     procfs   rw   0    0
linproc  /compat/linux/proc linprocfs rw 0 

Komutu döndürün.
Kod: [Seç]
# kldload linux  

Kartınız Nvidia ise kuralım ;
Kod: [Seç]
# pkg install nvidia-driver
# pkg install nvidia-xconfig

# echo 'nvidia_load=YES"' >> /boot/loader.conf
# Xorg –configure
# cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
# nvidia-xconfig 
** Başka ekran kartı olanlar, linux_base-f10 paketinide kurmayı unutmasınlar, Nvidia kurulumda bu paket ve bağımlılıkları otomatik kuruluyor..

Mate yi ve giriş yöneticisi slim i kuralım... (isteyen minimalde kurabilir pkg install mate-base)
Kod: [Seç]
# pkg install mate
# pkg install slim 

Normal kullanıcı ile devam edelim. !
Kod: [Seç]
$ ee .xinitrc 

Açılan konsola bunu yapıştırın.
Alıntı
ck-launch-session mate-session
ee ile kaydedip kapatmak için
Ctrl + C
exit
(yazın)
Enter


xinitrc i çalıştırılabilir yapın.
Kod: [Seç]
$ chmod +x .xinitrc 
Sistemi yeniden başlatalım ve Mate masaüstünden devam edelim..
Grafik ekranda işlemler daha kolay olacaktır.


Sistemi Türkçe yapmak:
FreeBSD’yi Türkçe için yapmak için öncelikle bash mı yoksa csh kabuğunu mu kullanıyorsunuz onu bilmeniz gerek.
Konsoldan bunu döndürün ve shell kısmından öğrenin ...
Kod: [Seç]
% set
....
shell /bin/csh 

CSH için ~/.cshrc dosyasına ekleyin.
Kod: [Seç]
setenv LANG tr_TR.UTF-8 
setenv LC_ALL tr_TR.UTF-8 
setenv LC_CTYPE tr_TR.UTF-8 
setenv MM_CHARSET utf8 

BASH için ~/.profile dosyasına ekleyin.
Kod: [Seç]
export LANG=UTF-8
export LC_ALL=tr_TR.UTF-8
export LC_CTYPE=tr_TR.UTF-8
export MM_CHARSET=tr_TR.UTF-8 

Sistemden ÇIKIŞ/GİRİŞ yapın ve açıldıktan sonra locale ile kontrol edin.


Çıkış/Yeniden Başlatmak ayarı:
Daha önceden wheel, operator gibi gruplara kullanıcınız ekliyse alta ki komuta gene de döndürün.
(xxxx olan yere kullanıcı adınızı yazın..)
Kod: [Seç]
# pw usermod xxxx -G wheel,operator 
Kontrol ediniz ve sistemden ÇIKIŞ yapınız...(bilgisayarı yeniden başlatmakta gerekebilir.)
Restarttan sonra buna benzer bir sonuç görmelisiniz, sizde ki kullanıcı adı haliyle başka olacaktır.
Alıntı
$ id $USER
uid=1001(mono) gid=1001(mono) groups=1001(mono),0(wheel),5(operator)

Komutu döndürün..
Kod: [Seç]
# ee /usr/local/etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/org.freedesktop.consolekit.pkla 

Dosyanın içine bunları yapıştırın.
Kod: [Seç]
[Restart]
Identity=unix-group:operator
Action=org.freedesktop.consolekit.system.restart
ResultAny=yes
ResultInactive=yes
ResultActive=yes

[Shutdown]
Identity=unix-group:operator
Action=org.freedesktop.consolekit.system.stop
ResultAny=yes
ResultInactive=yes
ResultActive=yes 
ee ile kaydedip kapatmak için
Ctrl + C
exit
(yazın)
Enter

Artık işlem tamamdır.
Sisteme ÇIKIŞ/GİRİŞ yapmak gerekecektir.


Mount ;
Mount işlemleri için devam edelim..
Kod: [Seç]
# ee /etc/sysctl.conf 
Ekleyin
Kod: [Seç]
vfs.usermount=1 
Devam
Kod: [Seç]
# ee /usr/local/etc/PolicyKit/PolicyKit.conf 
Bununla değiştirin.  ** xxxx olan yere kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın..
Kod: [Seç]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- -*- XML -*- -->

<!DOCTYPE pkconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD PolicyKit Configuration 1.0//EN"
"http://hal.freedesktop.org/releases/PolicyKit/1.0/config.dtd">

<!-- See the manual page PolicyKit.conf(5) for file format -->

<config version="0.1">
    <match user="root">
   <return result="yes"/>
    </match>
   <match action="org.freedesktop.hal.storage.mount-removable">
     <match user="xxxx">
       <return result="yes"/>
     </match>
   </match>
    <define_admin_auth group="wheel"/>
</config> 
/etc/fstab içinde proc, linprocfs satırları ekli olmalıdır, değilse ekleyin.. ( ** flopy için fdesc /dev/fd fdescfs rw 0 0 ekleyin)
Devam...
/etc/devfs.conf 'a ekleyin.
Kod: [Seç]
# Commonly used by many ports
link    cd0     cdrom
link    cd0     dvd

# Allow a user in the wheel group to query the smb0 device
#perm   smb0    0660

# Allow members of group operator to cat things to the speaker
#own    speaker root:operator
#perm   speaker 0660

# Allow all users to access CD's
perm    /dev/acd0       0666
perm    /dev/acd1       0666
perm    /dev/cd0        0666
perm    /dev/cd1        0666

# Allow all USB Devices to be mounted
perm    /dev/da0        0666
perm    /dev/da1        0666
perm    /dev/da2        0666
perm    /dev/da3        0666

# Misc other devices
own     /dev/lpt0       root:cups
perm    /dev/lpt0       0666
own     /dev/lpt1       root:cups
perm    /dev/lpt1       0666
perm    /dev/pass0      0666
perm    /dev/xpt0       0666
perm    /dev/uscanner0  0666
perm    /dev/video0     0666
perm    /dev/dvb/adapter0/demux0    0666
perm    /dev/dvb/adapter0/dvr       0666
perm    /dev/dvb/adapter0/frontend0 0666 

/etc/devfs.rules 'e ekleyin, dosya yoksa oluşturun.
Kod: [Seç]
[devfsrules_common=7]
add path 'ad[0-9]*'       mode 666
add path 'ada[0-9]*'  mode 666
add path 'da[0-9]*'       mode 666
add path 'acd[0-9]*'  mode 666
add path 'cd[0-9]*'       mode 666
add path 'mmcsd[0-9]*'    mode 666
add path 'pass[0-9]*' mode 666
add path 'xpt[0-9]*'  mode 666
add path 'ugen[0-9]*' mode 666
add path 'usbctl'     mode 666
add path 'usb/*'      mode 666
add path 'lpt[0-9]*'  mode 666
add path 'ulpt[0-9]*' mode 666
add path 'unlpt[0-9]*'    mode 666
add path 'fd[0-9]*'       mode 666
add path 'uscan[0-9]*'    mode 666
add path 'video[0-9]*'    mode 666
add path 'dvb/*'      mode 666 

/etc/rc.conf 'a ekleyin.
Kod: [Seç]
devfs_system_ruleset="devfsrules_common" 


LOADER.CONF : (Kernel dosyası)
/boot/loader.conf 'a bazı özel ayarlar girmekte gerekebilir, tercih sizin elbette ama bunlar genel girdilerdir.
Kod: [Seç]
kern.ipc.shmall=32768
kern.ipc.shmmni=1024
kern.ipc.shmseg=1024
kern.maxproc=10000
kern.maxfiles="25000"
kern.hz=100

# Load MMC/SD card-reader support
mmc_load="YES"
mmcsd_load="YES"
sdhci_load="YES"

# Handle Unicode on removable media
libiconv_load="YES"
libmchain_load="YES"
cd9660_iconv_load="YES"
msdosfs_iconv_load="YES"

# Asynchronous I/O
aio_load="YES" 


Tarayıcı Kurulumu (Opera 12) : (başka tarayıcılarda benzer şekildedir)
Java desteği için önce OpenJDK ve pluginini kuracağız.
Kod: [Seç]
# pkg install openjdk6 icedtea-web 
Kod: [Seç]
# pkg install opera-linuxplugins nspluginwrapper linux-f10-flashplugin 

root ile
Kod: [Seç]
# nspluginwrapper -v -a -i 
Normal kullanıcı ile
Kod: [Seç]
$ nspluginwrapper -v -a -i 

** /etc/fstab 'a  linprocfs ve procfs girilmiş olmalıdır. Bkz..üste


Yazı tiplerinin güzel görünmesi - LCD ekranlar:
İlk önce freetype2'yi kaldıracağız..ve yeniden derleyeceğiz.
Kod: [Seç]
# cd /usr/ports/print/freetype2 ; make deinstall clean ; make WITH_LCD_FILTERING=yes install clean 
Bu fontları kontrol edin olmayanları kurun, webfonts an itibariyle pkg de yok, porttan derleyerek kurabilirsiniz, diğerlerini pkg ile de kurabilirsiniz.
Kod: [Seç]
% pkg info -Ex bitstream-vera webfonts terminus-font dejavu 
** Kurulumlar bitince  konsol ekranında   FontPath        "/usr/local/lib/X11/fonts/webfonts/" gibi font satırlarını /etc/X11/xorg.conf 'a ilgili yere eklemelisiniz..
Ayrıca Section "Module"  kısmına load         "freetype" satırını da eklemelisiniz..
Sonra Görünüm tercihleri > Yazı tiplerinden resimde ki düzenlemeyi yapın.


İşiniz bittiyse normal kullanıcı olarak bu komutuda verin font belleği temizlensin.
Kod: [Seç]
$ fc-cache -vf 
Sisteme ÇIKIŞ/GİRİŞ yapmak gerekecektir.

yorum yok:

Yorum Gönder

2010 - 2024 Beastie BSD Türkiye 🇹🇷