FAMP Kurulumu - PKGNG

burada da anlatmıştık, burada anlatacağımız ise PCBSD 9.2 üzerinde PKGNG paket sistemiyle olan daha kolay diyebileceğimiz bir kurulumdur. ...
FAMP Kurulumunu daha önce
Ufak tefekte olsa önceki kurulumdan bazı farklılıkları vardır.

Anlatım masaüstü bilgisayarlar (localhost) içindir, server sürümleri için değildir.


1. MySQL kurulumu ;
mysql-client ve mysql-server 9.2 de kurulu gelmiyor, uzak depodan sürüm kontrolü ederek istediğiniz sürümü kurabilirsiniz.
% pkg search mysql5

Kurmak içinse örn. 55 serisini kuruyoruz..
pkg install mysql55-client mysql55-server

Devam..
# echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

MySQL şifresi belirleyin.!!
# rehash
# mysqladmin -uroot password ‘mysql_şifreni_yaz’
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestop ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart 


2. Apache Kurulumu ;
Aynı şekil sürüm kontrolü yapabilirsiniz..(pkg search apache2)
# pkg install apache22
# echo 'apache22_enable="YES"' >> /etc/rc.conf 

/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
[nobbc]##ServerName www.example.com:80 ##[/nobbc] altına altaki komutu ekle
Servername 127.0.0.1

3. phpMyAdmin ve php5 kurulumu ;
# pkg install phpMyAdmin php5-mysql php5-extensions

**phpMyAdmin kurulurken php5 'i de kuruyor, istediğiniz ekstra php5 modülleri varsa, kurulan php5 sürümünüze göre pkg search ile arayıp kurabilirsiniz.

/usr/local/etc/apache22/httpd.conf ## <IfModule alias_module> altına ekle
Alias /phpmyadmin /usr/local/www/phpMyAdmin
<Directory “/usr/local/www/phpMyAdmin”>
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>


Devam.
# ln -s /usr/local/www/phpMyAdmin/ /usr/local/www/apache22/data/
# cd /usr/local/www/phpMyAdmin/
# rm config.inc.php
# cp -a config.sample.inc.php config.inc.php
# mkdir config ; chmod o+rw config
# cp -a config.inc.php config/ ; chmod o+w config/config.inc.php
# rm config.inc.php
# cp -a config/config.inc.php . ; chmod o-rw config.inc.php ; rm -rf config
# chmod 775 config.inc.php
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart 

Artık phpMyAdmin'in arayüzünü görebilmeniz lazımdır.
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/
--
Ayrıca bunlarıda yapınız..
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf ## Dosyanın en altında </IfModule> altına ekle
</IfModule>
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

--

Aynı dosyada <IfModule dir_module> altında
## Bul
DirectoryIndex index.html
## Değiştir
DirectoryIndex index.php index.html
--

/usr/local/etc/apache22/extra/httpd-languages.conf
## En altına ekle
AddDefaultCharset On

Bazı ipuçları ;

* MySql şifre resetleme ;
/etc/rc.conf a bu satırı ekleyin (işlem bitince silebilir veya önüne # getirebilirsiniz)
mysql_args="--skip-grant-tables --skip-networking"

Devam...
mysql -u root mysql
UPDATE user SET password=PASSWORD('
yeni_şifreni_yaz') WHERE user='root';
FLUSH PRIVILEGES;
quit

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestop ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

* MySQL'e Türkçe UTF-8 desteği vermek ;
# cp /usr/local/share/mysql/my-huge.cnf /etc/my.cnf

Dosyayı root ile açın >> /etc/my.cnf
[mysqld] bölümünde gelen ilk boş yere aşağıdakileri ekleyin..
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci


Devam..
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

*** Sorun yaşarsanız MySQL şifrenizi resetlemek gerekebilir.

* Apache Mod_rewrite ;
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf  ta
<Directory "/usr/local/www/apache22/data"> bir kaç satır altında
--
Bul
AllowOverride None

Değiştir
AllowOverride All

* Public_html ; (sanal dizin)
Örn: ev dizinine veya başka bir yerde olabilir, public_html diye bir dizin açılır.
% mkdir public_html
# ln -s /home/kul_adı/public_html /usr/local/www/apache22/data/ 

yazma izni içinde
# chmod -R 777 /home/kul_adı/public_html 

Adres satırı böyle olunca public_html içindesiniz
http://127.0.0.1/public_html/

* PhpMyAdmin de İçe aktar boyutunu artırmak ;
php.ini oluştur.
# cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini

/usr/local/etc/php.ini açın ve ilgili satırları/rakamları düzenleyin.
upload_max_filesize = 40M
post_max_size =
50M

Devam ..
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart 

İşlem sonrası PhpMyAdmin içe aktar 40MB olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

2010 - 2023 Beastie BSD Türkiye