Grub2'e PCBSD eklemek

GRUB2'e PCBSD eklemek için /etc/grub.d/40_custom dosyasını düzenlemek gerekiyor. Dosyanın ilk hali aşağıdaki gibi olabilir. ...

#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.


Aşağıda görüldüğü gibi dosyayı düzenlemeniz gerekiyor:
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
menuentry "PCBSD 9.0-RELEASE" {
set root=(hd0,X)
chainloader +1
}

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.

X yazan kısmım ise sizin kurulumu yaptığınız disk bölümünün numarası birincil bölüm ise 1 vb gibi. Bunu en kolay parted ile öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki komut yanılmıyorsam size X için gerekli olan değeri verecektir. Çıktıda aramanız gereken "boot " yazan satırdaki Number sütünuna karşılık gelen değer.
parted /dev/sdb print
Number Start End Size Type File system Flags
* ** *** ** ** ********* boot


**NOT**
Çözüm için Gökşın Akdeniz 'e teşekkürler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

2010 - 2023 Beastie BSD Türkiye