BSDTR

Virtualbox kurulumu | BSD


# pkg_add -r virtualbox-ose
veya
# cd /usr/ports/emulators/virtualbox-ose ; make install clean
...Derlerken bu ekran gelirse resimde ki gibi seçebilir.
Diğer seçenekleri ben seçmedim ama tabii isteğe göre istenilen eklenilir çıkartılır, tercih sizin.

Kurduktan sonra /boot/loader.conf'a
vboxdrv_load="YES"

/etc/rc.conf'a
vboxnet_enable="YES"

komutları eklenir.

Ardından vboxusers group'a dahil olmak gerek.
# pw groupmod vboxusers -m kullanıcı_adınız

İşlemler bittiyse RESTART sisteme atılmalıdır.

Daha detaylı anlatım için bakınız >>>

Sorunlar;
Can't exec "/usr/local/bin/aclocal-1.11": No such file or directory at /usr/local/share/autoconf-2.68/Autom4te/FileUtils.pm line 326.
autoreconf-2.68: failed to run /usr/local/bin/aclocal-1.11: No such file or directory
gmake: *** [/usr/ports/devel/kBuild/work/kBuild-0.1.5-p2/out/freebsd.amd64/release/bootstrap/kmk/ts-autoreconf] Hata 1
./kBuild/env.sh: info: rc=2: gmake -f bootstrap.gmk
*** Error code 2

Stop in /usr/ports/devel/kBuild.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/emulators/virtualbox-ose.
*** Error code 1

Derlerken böyle bir ekran görülürse kBuild kaldırılıp tekrar kurulur.
# cd /usr/ports/devel/kBuild ; make deinstall clean ; make install clean

Ardından virtualbox-ose kurulumuna devam edin.
# cd /usr/ports/emulators/virtualbox-ose ; make deinstall clean ; make install clean

yorum yok:

Yorum Gönder

2010 - 2024 Beastie BSD Türkiye 🇹🇷