BSDTR

FAMP Kurulumu - (FreeBSD, Pc-BSD)

F.A.M.P = FreeBSD, Apache, MySQL, PHP ve PhpMyAdmin'in kısaltmasıdır.
Öncelikle anlatım masaüstü bilgisayarlar içindir, server sürümleri için değildir.
Kurulum PC-BSD 8.2 de gerçekleşmiştir.
Aslında buna kurulumdan ziyade "derleme" demek daha doğru olur, zatende öyle.
Burada anlatılanlar pkg ile de kurulabilir ama derleyerek kurmanız FAMP performansı açısından daha iyi olacaktır. ...1. MySQL kurulumu ;
Normalde Pc-bsd kurulduğunda mysql kuruludur ama kontrol edin.
$ pkg_info -Ex mysql-client mysql-server

kurulu değilse altaki komutları verip kurun.
# cd /usr/ports/databases/mysql55-client ; make install clean
# cd /usr/ports/databases/mysql55-server ; make install clean
# echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

MySQL şifresi belirle
# rehash
# mysqladmin -uroot password ‘mysql_şifreni_yaz’

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestop
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

2. Apache Kurulumu ;
# cd /usr/ports/www/apache22 ; make install clean

# echo 'apache22_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
##ServerName www.example.com:80 ## altına altaki komutu ekle
Servername 127.0.0.1


# /usr/local/etc/rc.d/apache22 start

http://127.0.0.1/ adresinde It works! gördüyseniz Apache işlemi tamamdır.
3. PHP Kurulumu ;
# cd /usr/ports/lang/php5 ; make install clean
# cd /usr/ports/lang/php5-extensions ; make install clean

**Not**
"bzip2", "zip", "mysqli database sport" ve "APACHE Build Apache module" seçmeyi unutmayın.
# cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini

/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
## Dosyanın en altında </IfModule> altına ekle
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps


Aynı dosyada <IfModule dir_module> altında
## Bul
DirectoryIndex index.html
## Değiştir
DirectoryIndex index.php index.html


/usr/local/etc/apache22/extra/httpd-languages.conf
## En altına ekle
AddDefaultCharset On


# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart

4. phpMyAdmin kurulumu ;
# cd /usr/ports/databases/phpmyadmin ; make install clean

/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
## <IfModule alias_module> altına ekle
Alias /phpmyadmin /usr/local/www/phpMyAdmin
<Directory “/usr/local/www/phpMyAdmin”>
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>


Devam.
# ln -s /usr/local/www/phpMyAdmin/ /usr/local/www/apache22/data/
# cd /usr/local/www/phpMyAdmin/
# rm config.inc.php
# cp -a config.sample.inc.php config.inc.php
# mkdir config ; chmod o+rw config
# cp -a config.inc.php config/ ; chmod o+w config/config.inc.php
# rm config.inc.php
# cp -a config/config.inc.php . ; chmod o-rw config.inc.php ; rm -rf config
# chmod 775 config.inc.php
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart

Artık phpMyAdmin'in arayüzünü görebilmeniz lazımdır.
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/

Sorunlar, Çözümler, İp uçları ;

* phpMyAdmin girince böyle bir hata alırsanız tarayıcı çerezlerini silin.
phpMyAdmin - Error
Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.


* MySql şifre resetleme ;
phpMyAdmin'in arayüzünü görüyor ama şifre problemi yüzünden içeri giremiyorsanız MySql şifresini resetlemek gerek.

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop
# mv /var/db/mysql /var/db/mysql_old
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server start
# /usr/local/bin/mysqladmin -u root password 'yeni_şifre_gir'


* MySQL'e tam UTF-8 desteği vermek ;
Eğer MySQL'de karakter problemleri yaşarsanız kurduğunuz mysql55-server'i önce durdurun.

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestop

Ardından kaldırın.(sürüm no'su değişik olabilir sizde hangisi varsa onu eklersiniz.)
# cd /usr/ports/databases/mysql55-server ; make deinstall

Ardından da böyle derleyebilirsiniz.
# make BUILD_OPTIMIZED=yes BUILD_STATIC=yes WITH_CHARSET=utf8 WITH_COLLATION=utf8_general_ci install

Devam..
# cp /usr/local/share/mysql/my-huge.cnf /etc/my.cnf

Dosyayı açın >> /etc/my.cnf
[mysqld] bölümünde gelen ilk boş yere aşağıdakileri ekleyin..
init_connect='SET collation_connection = utf8_general_ci'
init_connect='SET NAMES utf8'
default-character-set=utf8 //Eğer mysql başlatmada sorun yaşarsanız, sadece bu satırı silin ve my.cnf de [mysql] bölümüne ekleyin.
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci
skip-character-set-client-handshake

Devam..
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

Sorun yaşarsanız MySQL şifrenizi resetlemek gerekebilir.


* Apache Mod_rewrite ;
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
<Directory "/usr/local/www/apache22/data"> bir kaç satır altında
--
Bul
AllowOverride None

Değiştir
AllowOverride All


* Public_html ; (sanal dizin)
Örn: ev dizinine veya başka bir yerde olabilir, public_html diye bir dizin açılır.
% mkdir public_html
# ln -s /home/kul_adı/public_html /usr/local/www/apache22/data/
yazma izni içinde
# chmod -R 777 /home/kul_adı/public_html
Adres satırı böyle olunca public_html içindesiniz
http://127.0.0.1/public_html/


* Mysql Data Dizininin Yerinin Değiştirilmesi ; (sağlama almak)
Kök dizinde yer sıkıntısı çekiyorsanız, veya format gibi durumlarda Mysql DB'sinin uçmasını istemiyorsanız, Mysql DB'sini başka disk bölümünde, örn. depo olarak kullandığınız bir bölümde tutabilirsiniz.
(İşlemi yapmadan önce /var/db/mysql dizinini bir yere kopyalamanız iyi olur, zira move [mv] komutunu kullanacağız.)
# mv /var/db/mysql /nerede/bu/mysql-dizini/
# ln -s /nerede/bu/mysql-dizini/mysql /var/db/mysql
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart


* PhpMyAdmin de İçe aktar boyutunu artırmak ;
/usr/local/etc/php.ini açın ve ilgili satırları düzenleyin.
upload_max_filesize = 40M
post_max_size = 50M
Devam ..
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart

İşlem sonrası PhpMyAdmin içe aktar 40MB olacaktır.

yorum yok:

Yorum Gönder

2010 - 2024 Beastie BSD Türkiye 🇹🇷